Εργαλεία για το MIDRIL Εκπαίδευση και Εξέταση στις Εφαρμογές

1)  Οδηγίες εκκίνησης για τους εκπαιδευτές
Πώς μπορώ να βρω έναν εκπαιδευτήMidril?
2)  Οδηγίες εκκίνησης για του εκπαιδευόμενους
Πώς μπορώ να κάνω την εκπαίδευση του Midril με τις εφαρμογές?
Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν λογαριασμό εκπαίδευσης για το MIDRIL?
3)  Οδηγίες για την εξέταση Midril
Πώς μπορώ να κάνω την εξέταση Midril με τις εφαρμογές?
Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν λογαριασμό εξέτασης Midril?
4)  Πιστοποίηση
Πώς μπορώ να λάβω την πιστοποίηση Midril?
5)  Διαπολιτισμικό Διαβατήριο
Πώς μπορώ να λάθω το διαπολιτισμικό διαβατήριο?
6)  Εκπαιδευτικά εργαλεία
Βίντεο 1
Βίντεο 2
Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτή
Εγχειρίδιο για τον εκπαδευόμενο
7)  Συχνές Ερωτήσεις

Ποια διεύθυνση επικοινωνίας χρησιμοποιώ για να πάρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Midril στην Ελλάδα?

Ελλάδα:
Hellenic Regional Development Center (Patras) - Επαφές: Spyros Koutsogiannis, email: athens@hrdc.org.gr


Imprint