Материали за провеждане на обучение и изпит чрез учебните игри MIDRIL

1) Инструкции за подготовка на обучители

    - Как мога да стана обучител на Midril?

2) Инструкциизаподготовканаобучаеми

    - Как мога да премина обучението чрез учебни игри на Midril?

    - Как мога да получа достъп до обучението на Midril?

3) Инструкции за изпита на Midril

    - Как мога да премина изпита чрез учебни игри на Midril?

    - Как мога да получа достъп до изпита на Midril?

4) Сертификат

    - Как мога да получа сертификат Midril?

5) Междукултурен паспорт

    - Как мога да получа междукултурен паспорт?

6) Обучителни материали

    - Видео 1

    - Видео 2

    - Комплект материали за обучители

    - Комплект материали за обучаеми

7) Често задавани въпроси

    - Към кого да се обърна, за да получа повече информация за сертификат Midril в България?
Imprint