Οι εταίροι του έργου (GR)

Γαλλία:
I.T.G CONSEIL SAS (Paris) - Επαφές: CÚdric Guillon, email: contact.itg.europe@gmail.com
Sud Concept (Bastia ,Corsica) - Επαφές: Ramona Dogaru, email: r.dogaru@gmail.com

Αυστρία:
KIST Consult (Klagenfurt) - Επαφές: Ingrid Trenner, email: ingrid.trenner@kist-consult.com

Πορτογαλία:
ISQ - Institute for Quality and Technology (Lisbon): Επαφές: Christina Almeida, email: TCAlmeida@isq.pt

Βουλγαρία:
European Centre for Quality Ltd. (Sofia) - Επαφές: Julia Dachova,  email: jdachova@ecq-bg.com

Ελλάδα:
Hellenic Regional Development Center (Patras) - Επαφές: Spyros Koutsogiannis, email: athens@hrdc.org.gr

Imprint